ඔක් 01 රට විවෘත කිරීම සඳහා මාර්ගෝපදේශ

හෙට ( ඔක්. 1 ) රට විවෘත කිරීම සඳහා මාර්ගෝපදේශ..

සීමාවන් සහිතව, හෙට (01) අලුයම 4 සිට රට විවෘත කිරීම සඳහා වන සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මාලාව, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා.

 • අත්‍යවශ්‍ය ක්‍රියාකාරකම් හැර අනෙකුත් ක්‍රියාකාරකම් සඳහා අන්තර් පළාත් සංචරණ සීමා අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම.
 • අත්‍යවශ්‍ය නොවන සියලුම ගමන් සඳහා දිනපතා රාත්‍රී 10 සිට පසුදා උදෑසන 04 දක්වා අවසර නොමැත.
 • පොදු ප්‍රවාහන සේවාවල මගින් ගෙනයා හැක්කේ ආසන ධාරිතාවට පමණි.
 • පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන්හි වායුසමනය කළ රථ වාහන භාවිත නොකළ යුතු අතර වීදුරු විවෘත කර තැබිය යුතුය.
 • සැම විටම මුඛ ආවරණයක් පැළඳ සිටිය යුතුය.
 • රැකියා ස්ථානවලට කැඳවන සේවකයින් ගණන සැමවිට සීමා කළ යුතු අතර හැකි සෑමවිටම නිවසේ සිට සේවය කිරීමට දිරිමත් කළ යුතුය.
 • ගෙන්වා ගතයුතු සේවකයින් ගණන ආයතන ප්‍රධානියා විසින් තීරණය කළ යුතුය.
 • නැවත දැනුම් දෙනතුරු කිසිදු මහජන රැස්වීමක් පැවැත්වීමට අවසර නොමැත.
 • එය 2021.10.01 සිට 2021.10.31 දක්වා අවසරලත් පොදු ක්‍රියාකාරකම් කළ යුතු ආකාරය ලෙසින් සඳහන් වේ.

ඒ අනුව, ඔක්තෝබර් 01 සිට 15 වන දා දක්වා ද ඔක්තෝබර් 16 සිට 31 වන දා දක්වා ද එම මාර්ගෝපදේශ දක්වා තිබේ.

ඔක්තෝබර් 01 සිට 15 දක්වා මාර්ගෝපදේශ

 • උත්සව, සාද, එක්රැස්වීම්වලට අවසර නැත.
 • අවන්හල් විවෘත කිරීමට අවසර නැත.
 • සිනමා ශාලා වසා ඇත.
 • ප්‍රදර්ශන හා සම්මේලන සඳහා අවසර නැත.
 • කෘෂිකර්මාන්තයට අවසර ලබාදී ඇත.
 • බාබර් සහ රූපලාවණ්‍යාගාර සඳහා වේලාවක් වෙන්කර ගෙන පැමිණිය හැකිය.
 • සිසුන් 200ට අඩු පාසල් විවෘත කළ හැකිය.
 • දිවාසුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන විවෘතයි.
 • පෙර පාසල්වලට පැමිණෙන ළමුන් ගණනින් 50% ධාරිතාවයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැකිය.
 • විශ්වවිද්‍යාල ඇතුළු උසස් අධ්‍යාපන ආයතන ලබා දී ඇති මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුව ආරම්භ කළ හැකිය.
 • ඇවිදින මංතීරු, වෙරළ තීර විවෘතයි.
 • මංගල උත්සව, විවාහය ලියාපදිංචි කිරීම 10දෙනෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන් කළ හැකිය.
 • අවමංගල්‍ය උත්සව සඳහා ඕනෑම වෙලාවක සිටිය හැක්කේ පුද්ගලයින් 10ක් පමණි.
 • පන්සල්, පල්ලි, කෝවිල් වැනි පූජනීය ස්ථානවල සාමූහික ක්‍රියාකාරකම් හෝ රැස්වීම් පැවැත්වීමට අවසර නැත.
 • කර්මාන්ත, සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූලව ක්‍රියාත්මක විය හැකිය.
 • විභාග, ලබා දී ඇති මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුව ක්‍රියාත්මක විය හැකිය.
 • උපකාරක පන්ති පැවැත්වීමට අවසර නැත.