කොවිඩ්-19 ප්‍රතිශක්තීකරණ එන්නත් සම්පූර්ණ කළ අයට ඩිජිටල් කාඩ්පතක් ලඟදීම

කොවිඩ්-19 ප්‍රතිශක්තීකරණ සඳහා පූර්ණ එන්නත්කරණයට ලක්වූ බව සහතික කිරීමේ ඩිජිටල් කාඩ්පත මේ වසරේ සැප්තැම්බර් 15 වන දා යින් පසු නිකුත් කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා පවසනවා.

සැප්තැම්බර් මාසය වන විට මෙරට එන්නත්ක්රණයේ ප්‍රගතිය පදනම් කරගෙන ඩිජිටල් එන්නත් කිරීමේ කාඩ්පතක් නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බව ඔහු සඳහන් කරනවා.

එමෙන් ම, සැප්තැම්බර් මුල් සතිය වන විට වයස අවුරුදු 30 ට වැඩි 75% කට ආසන්න පිරිසකට කොවිඩ්-19 ප්‍රතිශක්තීකරණ එන්නතේ දෙවන මාත්‍රාව ලබා දීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය බලාපොරොත්තු වන බව ද ඔහු වැඩි දුරටත් සඳහන් කරනවා.