අගෝස්තු මස 31 වන දා දක්වා බලපැවැත්වෙන නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ සඳහන් උපදෙස් මාලාවක්

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ සඳහන් උපදෙස් මාලාවක් නිකුත් කර තිබෙනවා. මෙය, අගෝස්තු මස 31 වන දා දක්වා බලපැවැත්වෙන බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා විසින් නිකුත් කළ චක්‍රලේඛයේ දැක්වෙනවා.

රැකියාව සඳහා හෝ සෞඛ්‍ය පහසුකම් ලබාගැනීම සඳහා පිටතට යනවිට හැර නිවසකින් පිටතට යා හැක්කේ එක් පුද්ගලයෙකුට පමණක් බව ද එහි සඳහන් වෙනවා.

සාප්පු සංකීර්ණ අගෝස්තු 18 දින සිට සම්පුර්ණයෙන් ම වසා තැබෙනවා. සුපිරි වෙළෙඳසැලක් තුළ එක් වර සිටිය හැක්කේ එහි සම්පූර්ණ ධාරිතාවයෙන් සියයට 25කට පමණයි.
සති දෙකක් දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන වසා දැමෙනවා.
කාය වර්ධන මධ්‍යස්ථාන සහ ගෘහස්ථත ක්‍රීඩාගාර අද සිට වසා දැමෙනවා.
ළමා උද්‍යාන, කානිවල්, සංගීත සංදර්ශන, බීච් පාටි හා වෙරළේ ඒකරාශී වීම ද අද සිට තහනම් වෙනවා.
පිහිණුම් තටාක හා ස්පා අද සිට වසා දැමෙනවා.
හෝටල් හා නිවාඩු නිකේතන විවෘත කර තැබිය හැක්කේ එහි සම්පූර්ණ ධාරිතාවයෙන් සියයට 25කට පමණයි.

එම සම්පූර්ණ නිවේදනය පහතින් දැක්වෙනවා.