කොවිඩ්-19 පාලනය සඳහා නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයක්

කොවිඩ්-19 පැතිරයාම පාලනය සඳහා දෙසැම්බර් 01 සිට 15 වැනිදා දක්වා බලපැවැත්වෙන පරිදි නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා විසින් අද නිකුත් කරනු ලැබුවා.

මෙම නව මාර්ගෝපදේශ අනුව මංගල උත්සව සඳහා පිරිස සහභාගී විය හැක්කේ ශාලාවේ උපරිම ධාරිතාවයෙන් තුනෙක් එකක් පමණක් වෙනවා.

කෙසේ වෙතත් එම පිරිස 200 නොඉක්මවිය යුතු බවද එහි සඳහන් වෙනවා .

මේ අතර එළිමන් මංගල උත්සව සඳහා සහභාගී විය හැකි උපරිම සංඛ්‍යාව 250ක් ලෙස දැක්වෙනවා.

කොවිඩ්-19 පැතිරයාම පාලනය සඳහා මෙම සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ නිසි ලෙස අනුගමනය කරන ලෙස සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා මහජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.