කොවිඩ් නයින්ටීන් ආසාදනය වී පූර්ණ සුවය ලැබු ගණන 1903 ක් වෙයි.

කොවිඩ් නයින්ටීන් ආසාදිතයින් 18 දෙනෙකු පූර්ණ සුවය ලබා රොහල්වලින් පිටව ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.ඒ අනුව පූර්ණ සුවය ලැබු ගණන 1903කි.

මෙ වන විට මෙරට තුළ කොවිඩ් නයින්ටීන් වෛරසය ආසාදනය වු සමස්ථ සංඛ්‍යාව 2074ක් බව සෞඛ්‍ය අංශ නිවේදනය කරයි.
වෛද්‍ය අධීක්ෂණය යටතේ ආසාදිතයින් 160 දෙනෙකු ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටිති