එමිරේට්ස් සමාගම කොළඹ සිට මාලේ හරහා ඩුබායි දක්වා ගුවන් ගමන් යළිත් ආරම්භ කරයි

ඩුබායි සිට මාලේ දක්වා දිනපතා ක්‍රියාත්මක වන එමිරේට්ස් ගුවන් ගමන කොළඹ දක්වා දීර්ග කරන බවත් ආපසු යන එමිරේට්ස් ගුවන් ගමන කොළඹ සිට මාලේ හරහා ඩුබායි දක්වා ක්‍රියාත්මක කරන බවත් එමිරේට්ස් සමාගම සඳහන් කරනවා.

මේ අනුව, එමිරේට්ස් ගුවන් යානය දිනපතා ඩුබායි හි සිට පැය 09:45 ට පිටත්වී මාලේ වෙත පැය 15:00 ට පැමිණෙන අතර නැවත මාලේ වෙතින් පැය 16:35 ට ගමන් අරඹා කොළඹට පැය 18:30 ට ළඟා වෙනවා. එමිරේට්ස් ගුවන් යානය කොළඹින් පැය 20:35 ට පිටත්වී මාලේ වෙත පැය 21:35 ට ළඟාවන අතර එය නැවතත් පැය 23:00 ට මාලේ වෙතින් ගමන් අරඹා පැය 02:00 ට ඩුබායි වෙත ළඟා වෙනවා.

ඔක්තෝම්බර් මාසය මැද වනවිට මාලේ සහ ඩුබායි අතර ගුවන් ගමන් දිනකට හතරක් දක්වා වැඩිකරන බව එමිරේට්ස් සමාගම සඳහන් කරනවා

කොවිඞ් වසංගත තත්ත්වය හමුවේ එමිරේට්ස් සිය ගෝලීය ජාලය ආරක්ෂාකාරී සහ තිරසාර ලෙස ක්‍රම ක්‍රමයෙන් නැවතත් ගොඩනැගූ අතර අද මගී ගුවන් ගමන් ගමනාන්ත 120 කට වැඩි ප්‍රමාණයකට සේවා ක්‍රියාත්මක කරනවා. එමිරේට්ස් ගුවන් ප්‍රවේශපත්‍ර වෙන් කර ගැනීමට එම සමාගමේ වෙබ් අඩවියට හෝ ටිකට් නියෝජිත ආයතන අමතන ලෙස එම සමාගම දන්වා තිබෙනවා.