20 අධ්‍යනයට කමිටුවක්.

20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු නියෝජිතයින්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කිරීමට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පියවර ගෙන තිබේ.

කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් සැදුම්ලත් නව දෙනෙකුගෙන් යුත් අදාළ කමිටුවේ සභාපතීත්වය අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්.පීරිස් මහතාට ලබාදී ඇත.

එම කමිටුව සඳහා කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් වන උදය ගම්මන්පිල, අලි සබ්රි, නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා, විමල් වීරවංශ යන අය පත්කර ඇත.

ඊට අමතරව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් වන සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත, එස්.විලේන්ද්‍රන් සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන ඩිලාන් පෙරේරා, ප්‍රේමනාත් සී.දොලවත්ත යන අය කමිටුවට පත්කර ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය සඳහන් කරයි.

මෙම කමිටුවෙහි වාර්තාව සැප්තැම්බර් මස 15 වන දින අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත භාරදීමට නියමිතව තිබේ.

Close Menu