සාලාවෙන් පැන්න තරුණයා හමුවෙයි.

සලාව රජයේ රෝහලෙන් පළාගිය කොවිඩ් -19 ආසාදිත බවට සැක 26 හැවිරිදි තරුණයා බොරැල්ල සහස්‍රපුර නිවාස සංකීර්ණයෙන් සොයාගත් බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පවසයි.

Close Menu