පොදුජන පෙරමුණේ කුරුණෑගල දිසා කාර්යාලය අගමැති අතින් විවෘතවේ.

මෙවර මහ මැතිවරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (21) විවෘත කෙරිණි.

කුරුණෑගල – පුත්තලම පාරේ යන්තම්පලාව හන්දියේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය පිහිටුවා ඇති අතර අගමැතිවරයා විසින් ඊයේ (21) පෙරවරුවේ කාර්යාලය විවෘත කිරීමෙන් අනතුරුව එහිදී ආගමික වතාවත්ද ඉටු කෙරිණි. කාර්යාලය විවෘත කර සමරු සටහනක් ද තැබූ අගමැතිවරයා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් මෙවර මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත්ව සිටින අපේක්ෂකයන් සමඟ සුහද සාකච්ඡාවකද නිරත විය.

Close Menu