කොවිඩ් රෝගීන් 8000පනී

මෙරට සමස්ත කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 8000 සීමාව ඉක්වමා ගොස් තිබේ. සමස්ත ආසාදිතයින් 8152ක් වන අතර 3933ක් ප්‍රතිකාර ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගොස් තිබේ. රෝගීන් 4203 දෙනෙකු තවදුරටත් ප්‍රතිකාර ලබයි.

Close Menu