කොටහේනට ඇඳිරිනීතිය

අද පස්වරු 06.00 සිට කොටහේන පොලිස් බල ප්‍රදේශයට නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පනවන බව යුද හමුදාපතිවරයා කියා සිටී

Close Menu