නාවික හමුදා සමාජිකයන් සියලුදෙනා සුව අතට

වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුරෙන් හමුවූ කොවිඩ්-19 ආසාදනය වී සිටි අවසන් නාවික හමුදා සාමාජිකයින් තිදෙනා ද සුවය ලබා රෝහලෙන් පිටව ගිය බව නාවික හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා ප්‍රකාශ කරයි
ආසාදිතව සිටි නාවික හමුදා සාමාජිකයින් 906 දෙනාම සුවය ලැබීම සමඟ සියලු නාවික හමුදා රෝගීන් මේවනවිට සුවය ලබා තිබේ.

Close Menu