කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 14 ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවයි

කොලොන්නාව ජල තටාකයට ජලය සැපයෙන ප්‍රධාන සම්ප්‍රේෂණ නලයේ හදිසි බිඳ වැටීමක් හේතුවෙන් අද (25) රාත්‍රි 8.00 සිට හෙට (26) පෙරවරු 10.00 දක්වා පැය 14 ක කාලයක් කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවාහන මණ්ඩලය පවසයි.

මේ හේතුවෙන් කොලොන්නාව නගර සභා බල ප්‍රදේශය, රාජගිරිය, මොරගස්මුල්ල, ඇතුල්කෝට්ටේ, ඔබේසේකරපුර, බණ්ඩාරනායකපුර, නාවල, කොස්වත්ත සහ රාජගිරිය සිට නාවල විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය දක්වා ප්‍රධාන මාර්ගය සහ ඊට සම්බන්ධ සියලු අතුරු මාර්ගවල ජල සැපයුම අත්හිටුවිමට නියමිතය.

Close Menu