කිරිගොවියන්ගේ ගැටලු දන්වන්න කෙටි අංකයක් එයි.

කිරි ගොවි ගැටලු විසදීම සඳහා සහ ගැටලු දැන්වීම සඳහා කෙටි දුරකතන අංකයක් සහ ඇමතුම් සේවයක් ආරම්භ කිරීම කෘෂිකර්ම පශු සම්පත් සංවර්ධන වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන ඇමැති පී.හැරිසන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරිනි. “සවිය “නමින් හැඳින්වෙන මෙම සේවාව ‘ 6162 ‘ඩයලොග් දුරකතන අංක ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වෙයි.කිරිගොවියන් වෙනුවෙන් මෙවැනි සේවාවක් ආරම්භ කර ඈත්තේ පළමු වතාවටය.

නිෂ්පාදනයේ දී කිරි ගොවියා මුහුණපාන ගැටලු සඳහා වන ක්ෂණික විසඳුම් “සවිය” සේවාව වෙතින් ලබාදීමට බලාපොරොත්තුවෙයි. මෙම සේවාව කිරි ගොවියාට ශක්තියක් වනු ඇති බවත් මේ තුළින් සැපැයෙන සේවාවන් මගින් දේශීය කිරි ගොවියා නඟා සිටුවීමට හැකිවන බවත් ඇමැති පී.හැරිසන් මහතා පෙන්වා දෙයි.
විදේශීය කිරිපිටි ආනයනය වෙනුවෙන් වසරකට වැයවන මිලියන 40 000 ක් බවත් එම මුදල මෙරට තුළ ඉතිරි කරගැනීමට ඉදිරියේදී දියර කිරි ප්‍රචලිත කිරීමට තම අපේක්ෂාව බවත් ඇමැතිවරයා මෙම අංකය හඳුන්වාදෙමින් කියාසිටියේය.

Close Menu